Všeobecné obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

Všeobecné Podmínky a Pravidla věrnostního programu BAKARTA Club

BAKARTA Club vznikl v polovině 90. let jako věrnostní program společnosti BAKAREGASTROSERVIS s.r.o. (od roku 2007 COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., dále jen CR) s cílem ocenit věrnost stálých zákazníků formou výhod a zajímavých cen. Na základě níže uvedených podmínek má každý člen BAKARTA Clubu právo na čerpání nadstandardních služeb, a to jak informací o novinkách a akcích na provozovnách CR, tak na poskytnutí slevy z konečného účtu na kterékoliv provozovně CR.

1. Členství a věrnostní karta BAKARTA Členství vzniká řádným vyplněním všech povinných položek při online registraci na www.bakarta.cz

Bakarta je plastová čipová karta, kterou si před registrací host vyžádá u obsluhy restaurace. Bakarta je zdarma.

Kde BAKARTU lze využít: V síti restaurací Pizza Coloseum www.pizzacoloseum.czV restauraci Pivovar Národní www.pivovarnarodni.czV síti kaváren Caffé Pascucci www.pascuccicaffe.czV Liberci v restauraci Stadion a na Bowlingu u hokejové arény Bílých Tygrů

Obdržením karty BAKARTA získává zákazník oprávnění využívat výhod členství v BAKARTA Clubu. Členem BAKARTA Clubu se může stát jakákoli fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice, která dovršila věk 18 let a souhlasí s podmínkami zakotvenými ve

Všeobecných Podmínkách a Pravidlech BAKARTA Clubu.

Vyplněním a podepsáním přihlášky (tato možnost je pouze do 31.12.2023) nebo on-line registrací, zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly BAKARTA Clubu a zasíláním pravidelných informací týkajících se nabídek a fungování BAKARTA Clubu. BAKARTA může být použita pouze v souladu se Všeobecnými Podmínkami a Pravidly BAKARTA Clubu. Každý držitel karty BAKARTA by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat CR o změně základních informací poskytovaných v dotazníku (změna jména, kontaktního tel. čísla, email adresy) a to na zákaznické centrum, emailem: bakarta@bakarta.czČlenství držitele karty BAKARTA zaniká a BAKARTA se stává neplatnou v případě, že:

a. držitel členské karty zneužil jakékoliv ochranné značky BAKARE / COLOSEUM b. držitel členské karty zneužil mechanismus a výhody BAKARTA Clubu c. na základě oznámení držitele členské karty, resp. v případě jeho úmrtí d. držitel členské karty nerealizoval žádnou útratu s kartou po dobu delší než 730 kalendářních dnů

Držitel karty BAKARTA, jehož členství zaniklo a karta se stala neplatnou, ztrácí nárok na všechny výhody plynoucí z členství. Za zneužití mechanismu a výhod BAKARTA Clubu se považuje zejména

a. Opakované žádání člena BAKARTA Clubu o výhody z více programů v rámci jedné útraty b. Násilné zničení karty. c. Použití falšované členské karty či duplikátu s neplatným čipem.

2. Všeobecná Pravidla BAKARTA Clubu BAKARTA opravňuje držitele - člena BAKARTA Clubu k čerpání slevy z útraty v provozovnách sítě CR (viz. Kde BAKARTU lze využít) při platbě v hotovosti či platební, resp. kreditní kartou i při platbě prostřednictvím aplikace Qerko. Postup při uplatnění slevy:

Držitel karty BAKARTA upozorní obsluhu při žádosti o účet v kterékoli provozovně sítě CR na skutečnost, že je držitelem karty BAKARTA. Obsluha vystaví účet s odečtenou slevou. Výše slevy nemusí být pro všechny provozovny jednotná a určuje ji CR. Při platbě prostřednictvím aplikace Qerko, host nemusí kontaktovat obsluhu a sleva bude odečtena automaticky (pouze za předpokladu, že je Bakarta v aplikaci Qerko zaregistrována). Aktuální přehled slev je k dispozici na www.pizzacoloseum.cz/bakarta-clubKaždá útrata v síti CR je bodově ohodnocena. Za každých zaplacených 100 Kč se držiteli karty BAKARTA načítá na bodový účet 1 bod. Nasbírané body lze využít pro čerpání bonusů. V případě že držitel karty BAKARTA nerealizuje v průběhu 365 po sobě jdoucích kalendářních dnů žádnou útratu, dojde k vynulování bodového konta. Aktuální přehled bonusů je k dispozici na www.pizzacoloseum.cz/bakarta-clubJak postupovat ztratím-li kartu či bude-li mi karta odcizena?V případě ztráty nebo jejího poškození je vydána karta nová. Nová karta se vydává na základě žádosti, odeslané na email bakarta@bakarta.cz

3. Všeobecná ustanovení Členství v BAKARTA Clubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí člena klubu, a proto nemohou být předmětem dědického práva, nebo zanikají z důvodů uvedených v článku 1. těchto Všeobecných Podmínek a Pravidel BAKARTA Clubu. Poukázky vystavené ve prospěch držitele členské karty představují prostředky k získání služeb platných a použitelných pouze v rámci programu BAKARTA Clubu. Společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. si vyhrazuje právo měnit a upravovat Všeobecné Podmínky a Pravidla BAKARTA Clubu dle vlastního uvážení. Program BAKARTA Club připravila společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. s dlouhodobým záměrem. Společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. si však vyhrazuje právo ukončit program BAKARTA Club. Datum ukončení činnosti BAKARTA Clubu bude vyhlášen vývěskou ve všech provozovnách sítě CR, minimálně jeden kalendářní měsíc před ukončením. Dále na www.pizzacoloseum.cz/bakarta-clubTyto Všeobecné Podmínky a Pravidla BAKARTA Clubu vydala společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., Na Poříčí 1042/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká Republika, IČ: 62915797, která je provozovatelem sítě restaurací Pizza Coloseum, Pivovar Národní, Občanská Plovárna, internetových stránek www.coloseum.cz a internetových stránek jednotlivých restaurací.

Zpracování osobních údajů
Provozovatel těchto webových stránek, společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1042/16, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35567, používá na těchto webových stránkách soubory cookies, které slouží k měření návštěvnosti webových stránek, cílení reklamy a přizpůsobení webových stránek.
Údaje získané provozovatelem tímto způsobem mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem, jako je Google, Seznam, Facebook.
Tyto webové stránky používají soubory cookie
Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. Partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získají v důsledku vašeho využívání jejich služeb.
Kódy třetích stran
Na těchto stránkách trvale používáme kódy společností Google a Facebook, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na těchto stránkách chovají. Během probíhajících kampaní se na webu mohou krátkodobě objevit i kódy z jiných měřicích nástrojů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto udělujete svůj souhlas společnosti COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., Na Poříčí 1042/16, 110 00 Praha 1, IČ: 62915797, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35567 (dále jen "Správce"), ke zpracování níže uvedených osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"):
- jméno a příjmení
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo
- REGISTRAČNÍ ČÍSLO, ČÍSLO DPH
- cookies
- IP adresa
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa a cookies mohou být zpracovávány na základě vašeho souhlasu a jsou nezbytné pro účely nabízení zboží nebo služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků. Tyto údaje bude správce zpracovávat po dobu 3 let.
Zpracování osobních údajů provádí společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., tj. správce osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat také následující zpracovatelé:
- poskytovatel webového rozhraní
- poskytovatel informačního systému
- poskytovatel marketingového softwaru
- poskytovatel služeb
- poskytovatel aplikace
- poskytovatel služeb pro distribuci tištěných materiálů
- případně další poskytovatelé zpracovatelského softwaru, služeb a aplikací, které však společnost v současné době nevyužívá.
S výše uvedeným zpracováním výslovně souhlasíte. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoli odvolat, například zasláním e-mailu na adresu bakarta@bakarta.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti H1.cz, spol. s.r.o., se sídlem COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1042/16, 110 00 Praha 1.
Upozorňujeme, že podle Nařízení máte právo na:
kdykoli odvolat souhlas,
- požádat nás, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme,
- vyžádat si kopii osobních údajů, které zpracováváme,
- požadovat přístup k těmto údajům a jejich aktualizaci nebo opravu nebo požadovat omezení zpracování,
- požadovat, abychom tyto osobní údaje vymazali,
- na přenositelnost údajů,
- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.