Podmínky členství

PRINCIP VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BAKARTA

Registrovaný držitel Bakarty (dále jen „držitel karty“ ) je oprávněn využívat všech výhod Bakarta klubu
( „Věrnostní program Bakarta“).
Držitelem Bakarty se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která řádně a pravdivě vyplní požadované osobní údaje v registračním formuláři a zaplatí poplatek 99,- Kč.
Karta je nepřenosná a držitel musí kartu při platbě použít.
Věrnostní program Bakarta klubu zastřešuje společnost
Coloseum Restaurants, s.r.o., sídlem Na Poříčí 16, Praha1, IČ 6915797
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit pravidla  a podmínky členství věrnostního programu Bakarta a výši a formu všech bonusů, včetně slev, k němu se vážících.

KARTA:
Bakartu obdrží řádně registrovaný zájemce po zaplacení částky 99 Kč v kterékoli restauraci Coloseum nebo při registraci on line na dobírku poštou.
Bakarta slouží k evidenci plateb a nasbíraných bonusových bodů jednotlivých členů.
Držitel Bakarty má nárok na výhody vyplývající ze členství ve věrnostním klubu aktuálně uvedené v sekci Bakarta/Informace na www.pizzacoloseum.cz (www.bakarta.cz)
Bakarta je nepřenosná, není-li individuelně dohodnuto jinak.

Využít slevy a stejně tak načíst body lze jen tehdy, pokud při platbě účtu svoji kartu držitel fyzicky použije, a to načtením čipu. Není možné načíst Bakartu čárovým kódem. Není možné načítat body a uplatňovat slevy zpětně a dodatečně. V případě platby stravenkami se sleva na Bakartě snižuje o 5 %.
Při koupi dárkových poukazů v restauraci se body na Bakartu nepřičítají. Teprve při použití voucherů k platbě se body načtou tak jako při platbě hotovými penězi.
Nasbírané body propadají když od poslední návštěvy v členských restauracích uplynul více než 1 rok.
V případě, že od poslední Vaší návštěvy v členských restauracích uplynuly 2 roky a více, stává se Bakarta automaticky neplatnou. Zastavené členství lze na základě požadavku znovu obnovit se stejnou kartou.
V případě ztráty nebo odcizení Bakarty získáte duplikátní kartu stejným způsobem jako původní – registrací on line nebo v některé z restaurací Coloseum a zaplacením částky 49,- Kč. Vaše body z původní Bakarty Vám budou na nový účet automaticky převedeny – stačí poznamenat, že se jedná o „Náhradu“ karty.

ZÍSKÁVÁNÍ BONUSŮ:
Držitel Bakarty získává 1 bod za každých utracených a zaplacených 100,- Kč v restauracích Coloseum. Body mu budou automaticky načteny při platbě, pokud zároveň použije Bakartu. Zpětně mu nemohou být body načítány.
Aktuální celková výše (zůstatek) bonusů se zobrazí na účtence nebo kliknutím na odkaz na této stránce – Kolik mám bodů?
Výši bonusů zjistíte i na bakarta@bakarta.cz
Čerpání bonusů lze provést přes klientské centrum – Klára Šimicová 608 215 454 nebo na bakarta@bakarta.cz, některé odměny lze vybírat i přímo v restauracích Coloseum.

Přehled aktuálně nabízených odměn a procentuelních slev najdete na našem webu v sekci Bakarta/Informace.

Společnost Coloseum Restaurants, s.r.o. si vyhrazuje právo bonusy - odměny a systém odměňování kdykoli měnit, doplňovat nebo rušit a informovat o tom na svých webových stránkách, přičemž změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách.
Na bonus nebo jiné odměny v rámci věrnostního programu není právní nárok. Poskytované slevy a výhody nabízené v rámci věrnostního programu nelze sčítat ani uplatnit současně s jinými poskytovanými výhodami, pokud není výslovně stanoveno jinak.
Získané bonusy nejsou převoditelné, nelze je vyplatit v hotovosti, dědit ani jakkoli s nimi nakládat.
K vydání karty neexistuje právní nárok, a proto nemůže být její vydání vymáháno soudní nebo jinou cestou. Škody způsobené nevydáním karty nemohou být uplatňovány k získání náhrady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Společnost Coloseum Restaurants, s.r.o. splňuje požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sdělením osobních údajů uděluje držitel Bakarty svůj výslovný souhlas se zpracováním registrovaných osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Registrované osobní údaje jsou zpracovávány v informačním systému za účelem marketingu a nabízení služeb, včetně realizace aktivit souvisejících s věrnostním programem a partnery věrnostního programu, poskytování bonusů a užívání Bakarty.
V případě, že dojde ke změně registrovaných osobních údajů, je nutno provést co nejdříve jejich aktualizaci. Aktualizaci lze provést v kterékoli naší restauraci vyplněním formuláře, on line oznámením anebo na bakarta@bakare.cz